Pracownia projektowa


 

Projektujemy nie od dziś….


Pracowania specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu obiektów przemysłowych, logistycznych, biurowych, także użyteczności publicznej. Naszą ofertę kierujemy również do klientów indywidualnych, chcących powierzyć wykonanie prac projektowych, firmie, która ma niekonwencjonalne pomysły i potrafi pozytywnie zaskoczyć Inwestora.


Poniżej koncepcja architektoniczno-urbanistyczna budowy przystani wioślarskiej przy ul. Żupy 4 w Bydgoszczy.

 

 

 

 




 




A oto nasza praca konkursowa na koncepcję architektoniczno - urbanistyczną dla centrum kształcenia praktycznego w Ostrowie Wielkoposkim.




 


INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN