poradnik projektanta

BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE W PROJEKTOWANIU BUDYNKÓW I OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – PODSTAWY WYDANIE III

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest niebywale ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i instalacji.

W odpowiedzi na duże zainteresowanie naszych Klientów oddajemy w Państwa ręce WYDANIE III naszej publikacji:

„Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych – postawy” , poradnik zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 31.03.2023 roku, który pozwoli z gąszczu przepisów i norm wiedzy technicznej wyłowić wymagania, które zapewnią zaprojektowanie obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe odpowiednie do przeznaczenia i przewidywanego okresu użytkowania obiektu.

Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche” przepisy niejako wyjęte z ustawy.

Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu.


W poradniku przedstawione omówione są algorytmy dla następujących obiektów budowlanych:

 • Przedszkola, punkty przedszkolne, zespoły wychowania przedszkolnego.

 • Lokal, w którym jest prowadzony oddział przedszkolny albo jest prowadzone przedszkole jednooddziałowe w szkole podstawowej.

 • Lokal, w którym są prowadzone oddziały przedszkolne albo jest prowadzone przedszkole wielooddziałowe w szkole podstawowej.

 • Hotele

 • Banki

 • Dworce kolejowe i autobusowe

 • Teatry, sale koncertowe

 • Stacje paliw płynnych

 • Kina

 • Restauracje

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie

 • Budynki mieszkalne wielorodzinne wysokie i wysokościowce

 • Strefy pożarowe szczególnych pomieszczeń technicznych

 • Obiekty handlowe o powierzchni do 2000 m2

 • Samodzielna stacja gazu płynnego

 • Magazyn

 • Magazyn wysokiego składowania

 • Szkoły

 • Przychodnie lekarskie


Poradnik liczący 872 strony został

przygotowany w formie elektronicznej

na pendrivie oraz w postaci e-booka.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją.


Pobierz - "Wstęp"

Pobierz - „Podstawowe pojęcia”

Pobierz Rozdział IX - "Kina, multikina"

Pobierz Rozdział XVII - "Magazyny wysokiego składowania"


 

 

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN