MODERNIZACJA KLINIK SZPITALA UNIWERSYTECKIEGO IM. A. JURASZA 

Podstawą opracowania Programu – Funkcjonalno - Użytkowego była Koncepcja Architektoniczna Modernizacji Szpitala opracowana w 2008 roku oraz Koncepcja Zmian Organizacyjno – Funkcjonalnych Szpitala z roku 2011. Wieloletni Program Modernizacji i Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza w Bydgoszczy miał na celu poprawę warunków jego funkcjonowania jako obiektu służby zdrowia i ośrodka uniwersyteckiego. Celem zmian budowlanych i instalacyjnych było przystosowanie pomieszczeń Szpitala do współczesnych wymagań funkcjonalnych dla obiektów służby zdrowia. 

W związku z faktem, iż Program Modernizacji Klinik Szpitala to program wieloletni, modernizacje klinik odbywały się w różnych okresach czasowych. Dla usprawnienia prac szczegółowe wymagania od Zamawiającego stanowią kilka opracowań zindywidualizowanych dla każdej z klinik. Wskazane studium podzielone zostało na 9 części – ogólną oraz szczegółowe dotyczące następujących klinik: Klinka Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych, Klinka Chorób Oczu, Klinka ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologii, Klinka Kardiochirurgii, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Klinika Kardioanestezji.

Inwestor: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Lokalizacja: Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9

Zakres prac: Program Funkcjonalno - Użytkowy

Termin realizacji: październik – grudzień 2012
INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN