ELEKTROWNIA BIOGAZOWA W LISZKOWIE
Inwestor - firma AGROGAZ Sp. z o.o. powierzyła nam funkcję sprawowania zastępstwa inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn.: „Budowa elektrowni biogazowej”. Projekt budowlany obejmował budowę elektrowni biogazowej w miejscowości Liszkowo oraz kanalizacji tłocznej z biogazowni do dwóch zbiorników otwartych – lagun odstojnikowych pofermentacyjnych o łącznej pojemności ok. 20 000 m3 wraz z placem manewrowym i ogrodzeniem dla tej elektrowni. Łączna powierzchnia niniejszego przedsięwzięcia to 2,3 ha. Instalacja zastosowana w powyższym projekcie jest pierwszą tego typu w Polsce, technologia pochodzi od niemieckiej firmy Schmack Biogas AG. Z początkiem maja 2009roku zakończono techniczną część budowy, następnie przeprowadzono rozruch technologiczny instalacji. We wrześniu 2009r. biogazownia osiągnęła pełną moc produkcyjną - 2,126 MW.
W Polsce do 2020 roku, zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, udział energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii powinien wzrosnąć do poziomu 15 procent. Obecnie wynosi on jedynie 4 procent. Wybudowana biogazownia w Liszkowie jest pierwowzorem dla realizacji tego typu przedsięwzięć w naszym regionie, a zarazem kolejnym krokiem do osiągnięcia pożądanego wskaźnika. Inwestor zapowiada już chęć realizacji kolejnych elektrowni biogazowych w naszym regionie i na terenie całego kraju.


Inwestor: AGROGAZ sp. z o.o.
 
Lokalizacja: Liszkowo
 
Zakres prac: zastępstwo inwestycyjne
 
Termin realizacji: październik 2007 - maj 2008INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN