CENTRUM ZAOPATRZENIA MAKRO Cash & CarryCentrum zaopatrzeniowe z racji na swój charakter usytuowane jest na obrzeżach miasta w lokalizacji innych obiektów usługowych. Podobny obiekt, którego realizacji się podjęliśmy znajduje się w Gdyni.

Inwestor: Makro Cash and Carry Poland S.A.
 
Lokalizacja: ul. Jana Pawła II, Bydgoszcz
 
Zakres prac: nadzór inwestorski
 
Termin realizacji: kwiecień 1997 – październik 1997INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN