BUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWEGO SEPPASEPPA s.c. z Warszewic niedaleko Chełmży to firma produkcyjno – handlowa specjalizująca się w produkcji opakowań i artykułów kartonowych oraz nadrukach cyfrowych. W zakładzie w szczególności produkowane są stendy, oktokabiny, skrzynio-palety, palety tekturowe oraz paleto-kontenery. Zdaniem producenta na szczególną uwagę zasługują produkty typu stendy „full automat” rozkładane i składane w 90 sekund i skrzynio-palety z opracowaną szybką metodą składania, rozkładania i magazynowania oraz wszelkie, nietypowe opakowania z kartonu.

Firma istnieje od marca 2006r, w tym czasie zdążyła ugruntować swoją pozycję na rynku w kraju i za granicą. 

Dzięki nowatorskim pomysłom działu projektowego i precyzyjnie wykonywanym niekonwencjonalnym produktom w dziale prac ręcznych klienci otrzymują ciekawe, dostosowane do własnych potrzeb kompleksowe systemy ekologicznego pakowania.

Wśród klientów, którzy docenili wysoką jakość usług firmy są:

  • IKEA 
  • Toruń Pacific
  • KCB Interlight
  • Bi es
  • La Rive
  • Gam
  • Vip
  • Es Druk
  • Orion

Dbałość o wysoką jakość produktów i udoskonalany park maszynowy owocuje nowymi kontaktami i powoduje zwiększenie produkcji. Potrzeby firmy w zakresie powierzchni produkcyjnych i magazynowych istniejących obiektów stały się niewystarczające, co zdecydowało o wybudowaniu nowego obiektu. Inwestor powierzył nam nadzór inwestorski nad realizacją tego zadania inwestycyjnego. 

Inwestor: F.P.H. Seppa s.c. Jerzy Gil Paweł Węgrzyn

Lokalizacja: Warszewice k/ Chełmży

Zakres prac:  nadzór inwestorski 

Termin realizacji: 2012

 


INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN