Contact


INVEST - PLUS Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz


tel.: +48 52 52 99 200

mobile: +48 501 32 73 47

            +48 501 22 89 48


Secretariat: office@invest-plus.com.pl

Book - keeping: ksiegowosc@invest-plus.com.pl

Properties: office@invest-plus.com.pl


NIP: 554-22-05-149

REGON: 092327301

Account: ING Bank Śląski S.A. Oddział w Bydgoszczy
No bank account: 67 1050 1139 1000 0091 3393 3474 

 

 


 
Message to
Name and Surname:
Phone number:
E-mail address:
Send a copy to me
Message:


Our locationINVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN