TUNEL DO CENTRUM HANDLOWO-USŁUGOWEGO RONDOObiekt zlokalizowany jest między przeciwległymi pasami jezdni ulicy Kruszwickiej. Tunel powstał z uwagi na brak dogodnego wjazdu od Centrum Handlowego Rondo od strony ronda Poznańskiego. Prace nad realizacją projektu prowadzone były w trudnych warunkach, co jednak nie miało wpływu na ostateczny efekt wykonanego obiektu.


Inwestor: PGOM Sp. z o. o.
 
Lokalizacja: ul. Kruszwicka, Bydgoszcz
 
Zakres prac: nadzór inwestorski
 
Termin realizacji: 2004 - 2005INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN