LOGISTIC & BUSINESS PARK TAIMA INVESTMENTS


 


Istniejący obiekt, wcześniej pełniący funkcję hal magazynowych, a w części - obiektu sportowo-rekreacyjnego został przeprojektowany na potrzeby centrum logistycznego. Budynek po wykonaniu prac budowlanych polegających na przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejących obiektów pełni funkcję hali magazynowej połączonej łącznikiem z dwukondygnacyjnym budynkiem administracyjno – biurowym. 
Etap I obejmował czynności zastępstwa inwestycyjnego i nadzór w zakresie następujących prac: 
·       wyburzenie trzech istniejących hal oraz łącznika pomiędzy halami a budynkiem biurowym,
·       przebudowę niektórych pomieszczeń budynku biurowego,
·       budowę trzech hal magazynowych o konstrukcji stalowej z instalacją oddymiania oraz łącznika,   
·       zagospodarowanie terenu przy nowych halach - min. wykonanie 12 doków załadowczych z poziomu - 1,3 m względem poziomu posadzki hali.

Powyżej wskazane prace wiązały się z równoczesną budową przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej; z budową i montażu stacji transformatorowej, a także przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia. 

LOGISITC & BUSINESS PARK

 


Parametry techniczne:

Powierzchnia użytkowa:  14 633,84 m

Powierzchnia zabudowy: 14 893,13 m

Kubatura: 157 686,39 m3

Wysokość: 11,95 m

Ilość kondygnacji: 1, część socjalno-biurowa 2

Inwestor: TAIMA INVESTMENTS Sp. z o. o.

Lokalizacja: Bydgoszcz, ul. Toruńska

Zakres prac: zarządzanie projektem

Termin realizacji: sierpień 2012 - styczeń 2014


  INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN