SZPITAL POWIATOWY W CHEŁMŻYKontrakt na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Budowa i modernizacja Szpitala Powiatowego w Chełmży" obejmował czynności zastępstwa inwestycyjnego i nadzór w zakresie następujących prac:

  • wyburzenie części istniejących budynków technicznych i tymczasowych kolidujących z obiektami projektowymi,
  • przebudowę części istniejących obiektów,
  • budowę obiektu o funkcjach: szpitalna izba przyjęć,
  • zespół przychodni specjalistycznych, garaże dla karetek reanimacyjnych, zespół porodowy, oddział łóżkowy położnictwa i noworodków, oddziały łóżkowe dzieci młodszych i dzieci starszych, zespół szkoleniowy i konferencyjny z podstawowym przeznaczeniem - „szkoła rodzenia" oraz przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego.

Powyżej wskazane prace wiązały się z równoczesną budową kotłowni, przyłącza gazu, przyłącza kanalizacji sanitarnej, deszczowej; z budową i wyposażeniem budynku agregatu prądotwórczego, montażu stacji transformatorowej, a także przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia.


Parametry techniczne:

Powierzchnia użytkowa:  3 114,60 m

Kubatura: 10 860 m3

Inwestor: Szpital Powiatowy Sp. z o.o.

Lokalizacja: Chełmża, ul. Szewska 33

Zakres prac: Inwestor Zastępczy

Termin realizacji: lipiec 2009 - wrzesień 2011

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN