JEDNOSTKA RATOWNICZO - GAŚNICZA NR 1 W BYDGOSZCZY


 Powierzony zakres w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowy i rozbudowy obiektów Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 zlokalizowanej przy ul. Pomorskiej 16-18 w Bydgoszczy" podległej Komendzie  Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy obejmował prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego. Część obiektów została gruntownie odnowiona, powstał też nowy budynek - garaż z myjnią oraz pomieszczeniami magazynowymi, pomocniczymi, biurowymi i sanitarnymi.

Zakres prac obejmował roboty rozbiórkowe części istniejących obiektów, roboty konstrukcyjno – budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, a także elewacyjne – termomodernizacja budynku. Teren przy obiekcie został utwardzony kostką brukową. W zabytkowej części jednostki o powierzchni użytkowej wynoszącej 2 242,00 m2 oraz kubaturze 11 707,00 m3 przeprowadzono remont pomieszczeń, elewacji, wymianę pokrycia dachu i okien. Prace związane z remontem zabytkowego obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przebiegały pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dzięki tym zabiegom aktualnie zabytkowa jednostka wygląda imponująco. Dla porównania w naszej galerii zamieszczamy nie tylko aktualne zdjęcia, ale też te z przed modernizacji, a nawet jeszcze wcześniejsze udostępnione ze zbiorów archiwalnych Straży Pożarnej.

 

Inwestor: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej 
w Bydgoszczy

Lokalizacja: ul. Pomorska 16-18, Bydgoszcz

Zakres prac:  Kompleksowy nadzór inwestorski 

Termin realizacji: kwiecień 2014 - października 2015

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia użytkowa nowopowastałego budynku: 824,00 m2

Kubatura: 3503,00 m3

Powierzchnia użytkowa remontowanego (zabytkowego) budynku: 2242m2

Kubatura: 11707m3

 

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN