HALA MŁYNA CEMENTU NR 4 LAFARGE CEMENT S.A.Budowa hali młyna cementu nr 4 to kolejna budowla zrealizowana dla LAFERGE CEMENT S.A. w cementowni Kujawy. Nowa inwestycja zlokalizowana jest w jednym z dwóch zakładów produkcji cementu, mieszczącym się w miejscowości Bielawy, około 60 km odTorunia i 40 km od Bydgoszczy. Inwestor przedmiotowej realizacji jest czołowym producentem cementu na polskim rynku. Nie dziwi, więc fakt, iż sukcesywnie udoskonala swoją linię produkcyjną, powiększając ją o nowe budowle. Mają one na celu zwiększenie mocy produkcyjnych zakładu, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii. 
Rozwój firmy poprzez wdrażanie takich właśnie przyjaznych dla środowiska rozwiązań to niewątpliwie zadania priorytetowe LAFARGE CEMENT S.A. Ostatnio zrealizowana inwestycja – wybudowanie rolkowo – misowego młyna cementu nr 4 spełnia wszelkie europejskie normy i poprawia wydajność produkcji, która do tej pory wynosiła ponad 2 mln ton cementu rocznie.
Zakres projektu obejmował budowę pionowego młyna cementu o wydajności 180 MG/h wraz z magazynem młyna oraz zbiornikami buforowymi. Inwestycja zakładała również budowę ciągów transportowych klinkieru, cementu i dodatków do młyna, wraz z montażem instalacji zasilania elektrycznego, sterowania, instalacji sprężonego powietrza, instalacji wody chłodniczej oraz wentylacji i klimatyzacji. Wybudowano kanalizację deszczową, która została wpięta w istniejący układ. Do niniejszej inwestycji zgodnie z projektem wykonano drogi dojazdowe i place manewrowe.

Parametry techniczne:

Powierzchnia inwestycji: 11 000 m2

Wysokość całkowita: 44,55 m

Inwestor: Lafarge Cement S.A. 
  
Lokalizacja: Bielawy 
  
Zakres prac: Nadzór inwestorski 
  
Termin realizacji: wrzesień 2009 – grudzień 2010

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN