FABRYKA CELULOZY MONDI ŚWIECIE N/WISŁĄMondi Świecie S.A. jest producentem wysokiej jakości papierów do produkcji tektury falistej oraz worków papierowych. Plasuje się w pierwszej piątce głównych producentów asortymentów opakowaniowych dla przemysłu produkcji worków i tektury falistej w Europie. Tak wysoką pozycję firma Mondi Świecie S.A. osiągnęła dzięki inwestowaniu w udoskonalanie technologii produkcji oraz nowoczesne maszyny i urządzenia.
 
Zakres prac w etapie I obejmowała pełnienie funkcji kierownika robót branży instalcyjnej oraz doradztwo techniczne. Natomiast podczas II i III etapu inwestycji  nasza firma pełniła funkcję Zarządzającego Budową. W zakresie zadań był kompletny nadzór inwestorski, nadzór w zakresie BHP oraz kierowanie wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz współpraca z Inwestorem w trakcie prowadzonych przetargów na poszczególne grupy robót: określania zakresów robót, proponowanie Inwestorowi firm wykonawczych, sprawdzanie ofert i rekomendowanie Inwestorowi najkorzystniejszych ofert.

I ETAP

Budowa nowoczesnej maszyny papierniczej MP7. W trakcie realizacji tego zadania nasza firma pełniła funkcję kierowniczą w branży instalacyjnej. W zakresie powierzonych obowiązków było również doradztwo techniczne oraz prowadzenie robót w branży wentylacyjnej dla w/w obiektu.


Termin realizacji:
listopad 2008 - wrzesień 2009

II ETAP

W roku 2013 rozpoczęła się realizacja inwestycji pt. „Project Green Świecie”. Zakres inwestycji obejmuje budowę nowoczesnego kotła do regeneracji ługu powarzelnego oraz współpracującej z nim turbiny o mocy 88 MW, stanowiących blok energetyczny, który będzie wytwarzał energię ze źródeł odnawialnych. Budowę rozpoczęto w grudniu 2013 r.,a zakończenie i uruchomienie nowego i turbiny nastąpiło we wrześniu 2015 r.


Termin realizacji:
listopad 2013 - wrzesień 2015

III ETAP

W marcu 2015 w ramach projektu „Projekct Green Świecie” podjęliśmy się kolejnego zakresu zadań obejmującego przebudowę kotła sodowego na kocioł zasilany biomasą wraz z instalacją nowej linii transportu do biomasy. Rozruch nowej instalacji nastąpił w grudniu 2015 r.


Termin realizacji:
marzec 2015 - grudzień 2015

 INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN