BUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWO - PRODUKCYJNEGO PASACO


Firma Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o. powerzyła nam funkcję nadzoru inwestroskiego dla budowy hali magazynowej oraz budynku magazynowo-produkcyjnego z częścią socjalno-administracyjną wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Strategicznym obszarem działania firmy Inwestora jest produkcja papierów powlekanych. Firma powstała w 1994r. , aby już w  1997 roku eksportować swoje towary na rynki zagraniczne. Udoskonalenie procesu produkcyjnego, tworzenie nowych produktów marki, sukcesywne odnawianie parku maszynowego stały się źródłem sukcesu firmy i jej dynamicznego rozwoju. Obecne firma Inwestora przetwarza 24 tysiące ton różnych papierów rocznie. 

Inwestor zdecydował się na budowę nowych obiektów, które zapewniłyby prężnie rozwijającej się firmie odpowiednie zaplecze produkcyjne, magazynowe oraz biurowe.

Na początku roku 2016 przy współpracy z naszą firmą Inwestor ogłosił postępowanie na wybór Generalnego Wykonawcy dla tej inwestycji. Ostatecznie Wykonawcą została firma FB Fijałkowski Sp. z o.o. S. k.  z Torunia.

Projekt nowych obiektów, opracowany przez Pracownię Jaremek Architektura, zakładał budowę hali magazynowej, budynku magazynowo – produkcyjnego z częścią socjalno – administracyjną wraz z budową dróg wewnętrznych, chodników, parkingów; budową wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej, wodociągowej, gazowej, wentylacyjnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Wszystkie funkcje obiektu, zarówno magazynowa, produkcyjna jak i administracyjna zostały zlokalizowane na powierzchni 2 042,93 m2, w tym 1613m² zostanie zagospodarowane pod magazyn i produkcję, reszta została przeznaczona na potrzeby biurowe i socjalne.

Zaprojektowany obiekt został podzielony na dwie bryły. Jedna – od strony ul. Toruńskiej dwukondygnacyjna – tam też na piętrze znajdą się biura i część socjalna, na parterze zlokalizowana zostanie produkcja. Druga bryła obiektu - „schowana” za częścią frontową to jednokondygnacyjnay budynek z przeznaczeniem na magazyn. Obiekt wykonany został w całości z konstrukcji żelbetowej murowanej dla części socjalno-administracyjnej i żelbetowej szkieletowej dla części magazynowej. Elewacja nowopowstającego budynku została zaprojektowana w taki sposób, aby stanowiła kontynuację już istniejącej na obiekcie firmy PASACO.  


 

Inwestor: Papiery Powlekane PASACO Sp. z o.o.

Lokalizacja:Solec Kujawski, ul. Toruńska 63A

Zakres prac: Kompleksowy nadzór inwestorski

Termin realizacji: marzec 2016 - listopad 2016

Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia zabudowy: 1872,55m2

Powierzchnia całkowita: 2207,1m2


 

 INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN