BISTA ZAKŁAD PRODUKCYJNO - MAGAZYNOWO- BIUROWYInwestor firma BISTA czołowy producent wyrobów dla palaczy tytoniu powierzył nam funkcje Inwestora Zastępczego dla w/w inwestycji. Na terenie na którym dawniej znajdowały się zabudowania gospodarcze powstała hali produkcyjno- magazynowa z budynkiem administracyjno-socjalnym i technicznym oraz niezbędną infrastrukturą.

Hala produkcyjno - magazynowa wewnątrz została podzielona na część produkcyjną, magazyn oraz magazyn gotowych produktów. W obrębie hali znajduje się również pomieszczenie zaplecza produkcji oraz zespół sanitariatów. Całość inwestycji została zaprojektowana w taki sposób aby w przyszłości była możliwość rozbudowy zakładu.

 

 W ramach kontraktu byliśmy odpowiedzialni za opracowanie dokumentacji wykonawczej wraz z kosztorysami w branżach architektonicznej, konstrukcyjnej, wentylacji i klimatyzacji, przygotowywaliśmy oraz przeprowadzaliśmy przetargi na poszczególne etapy robót. 

Ponadto prowadziliśmy koordynacje robót i nadzór w zakresie wszystkich branż oraz byliśmy odpowiedzialni za rozliczenie rzeczowe i finansowe nadzorowanych robót.


Parametry techniczne obiektu:

Powierzchnia użytkowa: 7 696,56 m2

Powierzchnia zabudowy: 7 355,88 m2

Kubatura: 64 311,22 m3

Ilość kondygnacji: 1-2

Inwestor: BISTA Sp. z o.o.

Lokalizacja: ul. Smoleńska 29, Bydgoszcz

Zakres prac: Inwestor Zastępczy / Prace projektowe

Termin realizacji: sierpień 2012 - styczeń 2014

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN