AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W ŁODZIPrzedmiotem zamówienia było wykonanie ekspertyz konstrukcyjno -   budowlanych budynków A, B oraz E wchodzących w skład obiektów Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Dawniej Państwowa Wyższa Szkoła  Sztuk Plastycznych w Łodzi, obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, powołana została wiosną 1945 roku, w wyniku starań miejscowych artystów - Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera oraz przybyłych do Łodzi - Felicjana Szczęsnego Kowarskiego, Romana Modzelewskiego, Ludwika Tyrowicza, Władysława Daszewskiego i Stefana Byrskiego.                
                      

Inwestor: Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego

Lokalizacja:
Łódź, Wojska Polskiego 121

Zakres prac: Wykonanie ekspertyz konstrukcyjno - budowlanych budynków A, B oraz E.

Termin realizacji: grudzień 2006 - marzec 2007

         
 


INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN