poradnik projektanta

bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy

Ochrona przeciwpożarowa, czyli realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub inym miejscowym zagrożeniem, poza czysto praktyczną strefą działań ratowniczych i zwalczania pożarów, jest niebywale ważnym elementem procesu projektowania obiektów budowlanych i związanych z nimi urządzeń i i instalacji.

Dlatego oddajemy w Państwa ręce publikację "Bezpieczeństwo pożarowe w projektowaniu budynków i obiektów budowlanych - podstawy", poradnik zaktualizowany i uzupełniony według stanu prawnego na dzień 30 listopada 2017 roku, który pozwoli z gąszczu przepisów i norm wiedzy technicznej wyłowić wymagania, które zapewnią zaprojektowanie obiektu budowlanego i związanych z nim urządzeń i instalacji w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe odpowiednie do przeznaczenia i przewidywanego okresu użytkowania obiektu.

Celem niniejszego poradnika jest nakreślenie podstawowych zagadnień zawartych w aktach prawnych w sposób jak najbardziej przejrzysty i zrozumiały. Poradnik nie stanowi powielenia znanych już na rynku wydawniczym opracowań, które często zawierają jedynie „suche" przepisy niejako wyjęte z ustawy.

Niepowtarzalność poradnika, który Państwu polecamy, polega na przedstawieniu w nim podstawowych wymagań ochrony przeciwpożarowej dla najczęściej projektowanych obiektów budowlanych według jednego ustalonego przez autora algorytmu:

 • Placówki przedszkolne
 • Hotele
 • Banki
 • Dworce autobusowe i kolejowe
 • Teatry, sale koncertowe
 • Stacje paliw płynnych
 • Kina
 • Restauracje
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne niskie
 • Budynki mieszkalne wielorodzinne średniowysokie
 • Budynki mieszkalne wielorodzxinne wysokie i wysokościowe

Poradnik liczący 856 stron został
przygotowany w formacie płyty CD
.

Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą publikacją. 


Pobierz - "Wstęp i spis treści Poradnika"

Pobierz Rozdział IX - "Teatry, sale koncertowe"

Pobierz Rozdział XVII - "Magazyn"


 

 

INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN