INVEST - PLUS BIURO INWESTYCYJNE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.INVEST - PLUS

Biuro Inwestycyjne Budownictwa Sp. z o. o.
ul. Chodkiewicza 14/2
85-064 Bydgoszcz

tel.:  +48 52 321 59 38
fax.: +48 52 385 00 12
KRS: 0000043234, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS
NIP: 554-22-05-149
REGON: 09232730
Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN